ลืมรหัสผ่าน ?
เปลี่ยนเงื่อนไขการนำส่งเบี้ย พรบ. ให้หักได้เฉพาะค่าบำเหน็จตามตำแหน่งแต่ไม่เกิน 12% และหักภาษีเงินได้จากค่าบำเหน็จ สอบถามยอดนำส่งที่ GA หรือ แผนกบริหารจัดการเบี้ยประกันภัย โทร.02-6407777 ต่อ 8014 ถึง 8019
รองรับเฉพาะ Internet Explorer Version 7.0 - 9.0
 • Web GA Online
  เวลาปิดระบบ 23:00 - เปิดระบบ 03:00น .
 • วันสิ้นเดือน Web GA Online
  เวลาปิดระบบ 20:00 - เปิดระบบ 03:00น .
 • Web GA Online ใหม่
 • ระบบ Web GA Online บันทึกกรมธรรม์หน้าเดียว
 • ระบบ Web GA Online พิมพ์หน้าตารางกรมธรรม์
 • ระบบ Web GA Online ไม่ต้องผ่าน VPN
 • กรมธรรม์ พ.ร.บ. เดี่ยว
 • มิตรแท้เพิ่มพูน ประเภท 2+,3+,มิตรแท้ทวีคูณ ประเภท 3
 • ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล New
 • ลงทะเบียน ขอใช้ GA Online