การลงทะเบียนคำขอใช้ระบบ และสร้าง Username  
1. ท่านสามารถสร้าง กำหนดชื่อ Username ได้เอง โดยจะต้องประกอบด้วยภาษาอังกฤษหรือตัวเลขและต้องมีความยาวระหว่าง 6 - 13 ตัวอักษรเท่านั้น
2. รหัสตัวแทน, เลขที่บัตรประชาชน และเบอร์โทรศัพท์มือถือ จะต้องถูกต้องตรงกัน กับที่ท่านระบุไว้กับแผนกทะเบียนตัวแทนเท่านั้น
3. ท่านจะต้องทำการกรอกข้อมูลส่วนตัวของท่านให้ครบถ้วนถูกต้อง
4. เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อย ให้กดปุ่ม ลงทะเบียน
5. เสร็จสิ้นการสร้างรหัส Username และคำขอลงทะเบียน ขอใช้ระบบฯ
6. ทางสำนักงานใหญ่ จะตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนข้อมูลของท่านและทำการอนุมัติการใช้ Username ในระบบฯ
7. หาก Username ของท่านได้รับการอนุมัติ ท่านจะได้รับ SMS และ Email แจ้งรหัสผ่าน (Password) จากระบบอัตโนมัติทันที
8. เสร็จสิ้นขั้นตอนการลงทะเบียน ใช้ระบบ GA Online
Username: * (อักษรและตัวเลข 6 - 13 ตัว)
รหัสตัวแทน: *  
คำนำหน้าชื่อ: *  
ชื่อ: *  
นามสกุล: * (กรณีบริษัทไม่ต้องระบุ)
รหัสบัตรประชาชน: *    
เบอร์โทรศัพท์มือถือ: *  
วันเดือนปีเกิด: *   
Email: *
หมายเหตุ: ข้อมูลคำถามและคำตอบใช้สำหรับกรณีลืมรหัสผ่าน
คำถาม: *  
คำตอบ: *  
ประเภทการใช้งาน:*