คู่มือการใช้งาน (Manual)

1. เริ่มต้นรหัสที่สำคัญต่างๆ เพื่อใช้งานระบบ Web GA Online
รหัส   ลักษณะการใช้งาน วันหมดอายุ เปลี่ยนอย่างไร
1. Username ความยาว 6-13 หลักตัวอักษรผสมตัวเลข Username เป็นรหัสประจำตัวของท่าน และใช้ในการอ้างอิง เมื่อต้องติดต่อเกี่ยวกับระบบ Web GA Online ไม่มี ไม่สามารถเปลี่ยนได้
2. Password (รหัสผ่าน) 8 หลักขึ้นไป ,ผสมระว่างตัวอักษร และตัวเลข รหัสผ่านนี้ใช้ในการผ่านเข้าสู่ระบบ Web GA Online และดูข้อมูลต่างๆ ของท่านเอง จึงเป็นรหัสที่ต้องเก็บรักษาไว้เป็นความลับ ไม่เปิดเผยให้ผู้อื่นทราบ มี บริการอื่นๆ > เปลี่ยนรหัสผ่าน
3. Q&A (Question & Answer) ความยาวสูงสุด 30 ตัวักษร ใช้ในกรณีที่ ท่านลืมรหัสผ่าน Password ของตนเอง เพื่อทำการ Reset ออกรหัสผ่านให้ให่
ไม่มี บริการอื่นๆ > เปลี่่ยนคำถาม & คำตอบ
         
หากคุณใส่รหัสผ่าน Password ผิดเกินกว่า 5 ครั้งติดต่อกัน คุณจะไม่สามารถเข้าใช้ระบบ Web GA Online นี้ได้อีก และจะแสดงข้อความ error message "Login เกินโวต้าที่กำหนดและรหัสของท่านได้ถูก Lock กรุณาติดต่อฝ่าย IT แผนก Service Desk 02-6407770 "
  
2. เริ่มต้นการใช้งาน Web GA Online ติดตั้ง Download โปรแกรม IE7 ก่อนการใช้งาน Click Download

3. เริ่มต้นการใช้งานระบบ Web GA Online คู่มือการใช้งาน Click Download

4. โปรแกรม Adobe Reader Click Download